Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Vstupní, výstupní, preventivní prohlídka pro zaměstnavatele kat. I 500 Kč
Vydání či rozšíření řidičského průkazu 500 Kč
Prodloužení řidičského průkazu po 65 letech 400 Kč
Prohlídky pro závody (topičské, svářečské průkazy atp.) 500 Kč
Zbrojní průkaz 500 Kč
Potravinářský průkaz 300 Kč
Potvrzení na vlastní žádost 200 Kč
Bolestné, vypsání pojistky (dle náročnosti) 300 - 500 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč
Očkování neuhrazené ze zdravotní dokumentace - aplikace 100 Kč
Aplikace inj. látky na vlastní žádost 50 Kč
Potvrzení pro Policii ČR a orgány státní správy 150 Kč
Potvrzení způsobilosti ke sportovní činnosti 300 Kč
Kopírování dokumentů 10 Kč / 1 stránka
Test na skryté krvácení do stolice bez indikace na žádost pacienta - účtováno též při ztrátě testu či při chybném provedení 200 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez zdr. indikace dle platného ceníku lab.

 

V naší ordinaci nabízíme očkování proti infekčním nemocem, které jsou nehrazené z prostředků zdravotních pojišťoven - zejména proti chřipce a klíšťové encefalitidě, dále např. virové hepatitidě, pneumokokům atd. Cena očkovacích látek je pohyblivá, zavisí na aktuálních cenách distributora. Za aplikaci si k ceně vakcíny účtujeme 100 Kč.