Přístrojové vybavení

EKG - elektrokardiogram - záznam EKG se často provádí v rámci preventivních a předoperačních vyšetření k vyloučení přítomnosti srdečního onemocnění. EKG je nezbytné při diagnostice a sledování efektu léčby všech onemocnění srdce a krevního oběhu. Podává cenné informace při určování příčin poruch srdečního rytmu, z EKG záznamu lze rozpoznat projevy nedostatečného zásobení srdečního svalu kyslíkem

Přístroj na měření INR – zjednodušeně na měření „ředění“ krve při užívání Warfarinu. Výsledek známe za 2 minuty a pacient odchází s nastaveným dávkováním Warfarinu

Měření HbA1c – glykovaného hemoglobinu ( tzv. dlouhodobého cukru ) - toto vyšetření zkvalitňuje péči o diabetiky, protože ukazuje průměrnou hladinu krevního cukru za 3 měsíce

Přístroj k vyšetření CRP – tzn. rozlišení bakteriální a virové infekce vyšetřením z kapky krve přímo v ordinaci. Výsledek je k dispozici asi za 4 minuty. Díky tomuto vyšetření se předejde zbytečnému podávání antibiotik.

Přístroj k vyšetření stolice na skryté, čili okultní krvácení ze střev- přispívá ke včasnému odhalení nádorů střeva; díky tomu lze takový nádor včas léčit

Vyšetření troponinu - pomůcka při časném určení diagnózy akutního infarktu myokardu a identifikaci pacientů se zvýšeným rizikem mortality

NtproBNP - pomůcka při určení diagnózy u pacientů se suspektním srdečním selháním , monitorování pacientů s kompenzovanou dysfunkcí levé komory

D-dimer - vyloučení hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Močový analyzátor - přístroj slouží k chemické analýze moči, nahrazuje vyšetření tzv.papírkem. Jedná se o velmi přesné vyšetření na principu spektrofotometrie.

Tlakový holter - zapůjčíme vám domů krabičku, která bude několikrát denně měřit váš tlak. Počítačovým programem pak záznam vyhodnotí. Je to daleko přínosnější, než jednorázové změření tlaku. Lze odlišit pacienty s tzv. „syndromem bílého pláště“, kteří mají vysoký tlak jen v ordinaci a doma je tlak normální. Zjistí se i, zda tlak nestoupá v nočních hodinách, kdy je to nebezpečnější a léčbu lze pak podle toho upravit.

Certifikáty

© 2021 Web vytvořen od JCweb.cz